Nieterminowe płatności są problemem, który dotyka wielu przedsiębiorców i właścicieli firm. Nawet krótkie opóźnienie w zapłacie faktur i rachunków powinno zawsze być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia działań windykacyjnych. Przed wejściem na ścieżkę sądową warto jednak podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Można tego dokonać poprzez podpisanie ugody z dłużnikiem. Dowiedz się, jak wygląda ten dokument i jakie może przynieść korzyści.

Z czym wiąże się zawarcie ugody z dłużnikiem?

W procesie windykacji ugoda jest pewnego rodzaju umową pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. W jej treści zawarte zostają ustępstwa, jakich strony dokonują wobec siebie. Najczęściej dotyczą one rozłożenia długu na raty, odroczenia terminu spłaty, anulowania naliczania odsetek lub umorzenia części długu po uprzedniej spłacie określonej kwoty.

Dzięki zawarciu ugody windykacja sądowa nie jest konieczna, a spór o zapłatę zostaje szybko rozstrzygnięty. Obie strony uzgadniają optymalny sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika w polubowny sposób.

Ugoda z dłużnikiem czy postępowanie sądowe – co daje lepsze efekty?

Windykacja polubowna zazwyczaj okazuje się lepszym rozwiązaniem niż wejście na ścieżkę sądową. Z tego powodu zawarcie ugody z dłużnikiem może okazać się dużą oszczędnością zarówno czasu, jak i pieniędzy. W niektórych przypadkach podpisanie umowy to kwestia od jednego do kilku posiedzeń, których terminy dopasowane są do preferencji wierzyciela i dłużnika. Proces sądowy może ciągnąć się nawet kilka lat. Co więcej, data rozprawy nie jest konsultowana z żadną ze stron. Oznacza to, że zawierając ugodę, można odzyskać pieniądze szybciej.

Usługi mediatora, który prowadzi rozmowy pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, wiążą się też ze znacznie niższym kosztem w porównaniu do opłat związanych z postępowaniem sądowym. Zawarcie ugody ma jeszcze jedną istotną zaletę. Mianowicie dokument ten stanowi potwierdzenie tego, że dłużnik uznaje dług. W przypadku windykacji sądowej będzie to dowód podstawy roszczenia, który jest konieczny do rozpoczęcia procesu.

Umowa z dłużnikiem – jaki ma wpływ na wizerunek firmy?

Zawarcie ugody to proces alternatywny do postępowania sądowego, które wiąże się często z rozgłosem medialnym. Mediator obecny w czasie rozmów nie może wykorzystać zdobytych informacji, ponieważ obowiązuje go tajemnica zawodowa. Wszystkie tematy poruszone w trakcie mediacji mają charakter poufny. Nie mogą więc być użyte jako dowód w rozprawie sądowej. Umowa z dłużnikiem zapewnia więc, że wizerunek przedsiębiorcy lub całej firmy nie zostanie naruszony.

Czy warto zawierać ugodę z dłużnikiem?

Jeśli kompromis jest możliwy do osiągnięcia, to warto zastanowić się nad zawarciem ugody z dłużnikiem. Takie rozwiązanie konfliktu może okazać się korzystne dla obu stron, gdyż wierzyciel szybciej otrzyma swoje pieniądze, a dłużnik może liczyć na anulowanie odsetek lub rozłożenie długu na raty. Co więcej, firma wierzyciela nie ucierpi wizerunkowo na postępowaniu sądowym, a spóźnialski kontrahent uniknie wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników. Aby negocjacje były prowadzone we właściwy sposób, warto zaangażować specjalistów z firmy Hadyński Inkaso.